Diósgyőri Horizont Helyi Közösség

CLLD - közösségfejlesztési programok Miskolcon

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-7.1.1-16 kódszámú, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívást tett közzé.
A felhívásra a Diósgyőri Horizont Helyi Közösség Helyi Akciócsoport (továbbiakban: HACS) a Diósgyőri Horizont Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia című Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása érdekében, TOP-7.1.1-16-2016-00004 azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Támogató 2017. augusztus 1. napon hozott döntésével támogatásban részesített. A fejlesztések, elképzelések és programok megvalósítására 400.000.000.- Ft keretösszeg áll rendelkezésre. A támogatási intenzitás 100%. A projekt befejezésének tervezett időpontja 2021. február 28. napja. A cél az, hogy Miskolcon a helyi közösségszervezés, és a kulturális és közösségi terek fejlesztése minél több városi szereplő közreműködésével valósuljon meg.

A program keretében Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterei Hivatala került kijelölésre, mint a munkaszervezeti feladatokat ellátó szervezet. A munkaszervezet a HACS ügyviteli, adminisztratív szervezeti egysége, munkáját 2017. októberében kezdte meg a program keretein belül. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok elérését biztosítja, a pályázókat tanácsokkal, információkkal segíti, de semmilyen formában nem vesz részt támogatási kérelem írásában. Az ügyfelek tájékoztatásának érdekében ügyfélszolgálatot működtetünk Miskolcon az Ady Endre Művelődési Házban, ahová kérdés esetén bizalommal fordulhatnak a potenciális jelöltek a munkaszervezeti tagok felé ügyfélfogadási időben.


Személyes ügyfélszolgálat:

  Ügyfélfogadás helyszíne: Ady Endre Művelődési Ház
  Cím: 3534 Miskolc, Árpád út 4.

  Magyarország Kormánya 40/2020. (III.11.) rendeletében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, a koronavírus további terjedésének megelőzése érdekében. Ezúton tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a Diósgyőri Horizont Helyi Közösség Helyi Akciócsoport ügyfélszolgálati irodájában a személyes ügyintézés szünetel. Nyitvatartás:
  • Hétfő: 8:00-12:00
  • Kedd: 8:00-12:00
  • Csütörtök: 8:00-12:00
  E-mail: info.diosgyor-clld@miskolc.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:


Hétfőtől péntekig 9:00-tól 15:00-ig időpontban a megadott telefonszámon.
Telefonszám: +36 70 881 2372


Módosult a "Közösségi kertek, zöldfelületek, tanösvények kialakítása" című, TOP-7.1.1-16-H-004-3 kódszámú helyi felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre c.fejezet II pontja.
II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek költségkategórián belül az Építéshez kapcsolódó költségek költségtípus feltüntetésre kerültKözlemény

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a TOP-7.1.1-16-H-004-4 kódszámú, „A helyi hagyományokat éltető szervezetek tevékenységének támogatása” c. helyi felhívás az alábbiak szerint:

A 3.4.1.1. pontból törlésre került az alábbi két bekezdés:

a. A hazai és nemzetközi együttműködésben legalább két különböző HACS illetékességi területén működő partnerszervezetnek kell tevőlegesen részt venni. A két szervezet közül legalább az egyik a Diósgyőri Horizont Helyi Közösség Helyi Akciócsoport tagszervezete. A partnerség többi tagja lehet a LEADER-ből támogatott IH által elismert hazai LEADER helyi akciócsoport, illetve nemzetközi együttműködések esetén az adott országban Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítására jogosult szervezet.
b. Az együttműködési projektekben jelen felhívás forráskeretéből kizárólag a Diósgyőri Horizont Helyi Közösség Helyi Akciócsoport tagszervezete(i) tevékenységeinek megvalósítása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek támogathatók a HKFS tervezési módszertani útmutató 7. fejezete értelmében. A módosított felhívás innen letölthető, valamint a „Pályázatok” menüpontban is megtalálható.”Közlemény. 2019.07.10
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy az Diósgyőri Horizont Helyi Közösség – Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája módosításra került, melyet az Irányító Hatóság 2019. július 1. napján jóváhagyott. A módosított HKFS innen letölthető, valamint a „Dokumentumok” menüpontban is megtalálható.
Közlemény. 2019.07.10
A Diósgyőri Horizont Helyi Közösség honlapján megjelentek az alábbi helyi felhívások:

Felhívás címe: Egészségügyi, sport és szabadidős tevékenységek támogatása
Felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-004-8

Felhívás címe: A helyi kötődés erősítése a fiatalok körében
Felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-004-11

Várjuk pályázataikat!


Közlemény. 2019.08.07
A Diósgyőri Horizont Helyi Közösség honlapján megjelentek az alábbi helyi felhívások:

Felhívás címe: Egészségmegőrzést, illetve prevenciót szolgáló infrastruktúra fejlesztése
Felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-004-6

Felhívás címe: Hátránnyal élőket támogató szervezetek eszközfejlesztése
Felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-004-7

Felhívás címe: Hátrányos helyzetű, illetve fogyatékos gyerekek, fiatalok fejlesztését szolgáló feltételrendszer fejlesztése
Felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-004-9

Várjuk pályázataikat!

Diósgyőri Horizont Helyi Közösség


Mi a CLLD program célja?

Helyi akciócsoportok megalakításának segítségével a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, amellyel hozzájárulnak a helyi társadalom megújításához.

Mikor jelennek meg felhívások a honlapon?

A felhívások 2018 első félévétől kezdve folyamatosan jelennek meg a honlapon a pályázat menüpont alatt.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

A pályázati felhívás 4. pontja meghatározza a támogatási igénylők körét.

Kihez fordulhatok segítségért amennyiben kérdésem van a programmal kapcsolatban?

A helyi akciócsoport munkaszervezete segíti a támogatást igénylőket, viszont a támogatási kérelmek összeállításában részt nem vehetnek. Kérdés esetén bátran keress minket az info@diosgyorclld.hu e-mail címen.

Meddig tart Miskolcon a CLLD projekt?

Miskolcon a program előre láthatóan 2021. február 28. napjáig fog tartani, amely idő alatt a munkaszervezeti tagok készséggel állnak a pályázók segítségére.

Top